YE.
diziler
by Yalçın Ezginci - Monday, 13 May 2019, 06:07 PM
 

ödevler:

Dizideki tüm negatif öğeleri yazdıran bir C programı yazın.

Bir dizideki çift ve tek  sayıların toplamlarını ve adetlerini bulan bir C programı yazın.

Bir dizideki pozitif ve negatif sayıları ayrı ayrı toplayan C programı yazın.

Diziye bir eleman eklemek için bir C programı yazın.

Bir dizideki tüm elemanları başka bir diziye kopyalamak için bir C programı yazın.

Bir grup öğeyi belirtilen konumdaki bir diziden silmek için bir C programı yazın.

Bir dizideki her bir öğenin adedini sayan bir C programı yazın.

Dizideki tüm benzersiz öğeleri yazdırmak için bir C programı yazın.

Bir dizideki en çok tekrarlanan ve öğeyi ve adedini bulan C programı yazın.


İki diziyi birleştirip üçüncü bir dizi oluşturulsun. Bu yeni dizi küçükten büyüğe sıralansın ve her ögeden yalnızca bir öge bulunsun. C programını yazın.

 
Skip Navigation

Navigation